ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักโภชนาการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักโภชนาการ
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในการเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักโภชนาการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ (สอบสัมภาษณ์) ในการเลือกสรรบุคคล เพื่อเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักโภชนาการ
แจ้งมาตรการคัดกรองผู้เข้าสอบ เพิ่มเติม ในการสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งนักโภชนาการ สังกัดกรมราชทัณฑ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แจ้งมาตรการคัดกรองผู้เข้าสอบ เพิ่มเติม ในการสรรหาพนักงานราชการ ตำแหน่งนักโภชนาการ สังกัดกรมราชทัณฑ์
ประกาศกรมราชทัณฑ์เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักโภชนาการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมราชทัณฑ์เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักโภชนาการ
ประกาศกรมราชทัณฑ์เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักโภชนาการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมราชทัณฑ์เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบปฏิบัติในการประเมินความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน) ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการในตำแหน่งนักโภชนาการ

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน แนวทางปฏิบัติของผู้เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ ๑ (สอบข้อเขียน ในการเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักโภชนาการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คลิกที่นี่เพื่ออ่าน เอกสารเผยแพร่
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ในตำแหน่งนักโภชนาการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์ ในตำแหน่งนักโภชนาการ