ประชาสัมพันธ์

ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทัณฑ์
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง แก้ไขประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์ (ของตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ)
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง แก้ไขประกาศ กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการสังกัดกรมราชทัณฑ์ (ของตำแหน่งนายแพทย์ปฏิบัติการ)
โทร. 0 2967 3437 - 8
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทันฑ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง แก้ไขประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทันฑ์
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทันฑ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทันฑ์
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทันฑ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน  ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทันฑ์
ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทันฑ์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศกรมราชทัณฑ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการในสังกัดกรมราชทันฑ์